WordPress Kullanıcının Toplam Yorum Sayısını Gösterme

WordPress Kullanıcının Toplam Yorum Sayısını Gösterme
51

Bu yazımda wordpress üzerinde kullanıcıların toplam yorum sayısını nasıl gösterebileceğimizden bahsedeceğim. Sitenize üye olan veya misafir olarak yorum yapan kişilerin yorumlarını hem yazar sayfasında hemde yorum kısmında gösterebilirsiniz.


Yazar sayfasına ekleyelim (author.php)

Üyenin toplam yaptığı yorum sayısını yazar sayfasında göstermek için ufak bir kod döngüsü yazmamız yeterli oldu. Bu kod sadece yazar sayfasında çalışıyor.

<?php 
global $wpdb; 
$user_id = $post->post_author; //change this if not in a std post loop 
$where = 'WHERE comment_approved = 1 AND user_id = ' . $user_id ; 
$comment_count = $wpdb->get_var( 
 "SELECT COUNT( * ) AS total 
 FROM {$wpdb->comments} 
 {$where} 
 "); 
$user = get_userdata($user_id); 
$post_count = get_usernumposts($user->ID); 
echo '<p>User ' . $user->display_name . ' post count is ' . $post_count .', comment count is ' . $comment_count . '</p>'; 
?>

Yorum Kısmına Ekleyelim (comments.php)

Yazı içerisinde listelenen yorumlar kısmına eklemek için yapmamız gereken functions.php dosyasında yorum yapanların e-posta’sına göre toplam yorum sayısını gösteren bir fonksiyon yaratmak olacak.  Bu kod sadece yorum sayfasına çalışıyor

İlk olarak temanızın functions.php dosyasını açarak aşağıdaki fonksiyonu ekleyin:

function uckanyorumsayisi() {
 global $wpdb;
 $count = $wpdb->get_var('SELECT COUNT(comment_ID) FROM ' . $wpdb->comments. ' WHERE comment_author_email = "' . get_comment_author_email() . '"');
 echo 'Yorum Sayısı ' . $count ;
}

Daha sonra ise oluşturduğunuz fonksiyonu comments.php dosyasında uygun bir konuma ekleyin:

<?php uckanyorumsayisi(); ?>

Yapmanız gerekenler bu kadar, kafanıza takılan soruları  yorum yaparak sormaktan çekinmeyin.

Yorum Yap