WordPress İpucu: Yazı ve Yorum tarihlerini x gün önce olarak gösterme

WordPress İpucu: Yazı ve Yorum tarihlerini x gün önce olarak gösterme
57

Paylaşacağım ipucu sayesinde yazı tarihlerini veya yorum tarihlerini “1 saat önce”, ” 1 hafta önce “, ” 1 ay önce” ve ” 1 sene önce “ gibi gösterebilirsiniz.

Aşağıdaki kod çoğu wordpress temasında kullanılan standart bir koddur bu kod ile tarihler örneğin 28.06.2015 olarak gösterilir.

<?php the_date(); ?>

Aşağıda paylaşacağım kod ise tarihleri 28.06.2015 olarak değilde örneğin ” 1 saat önce “ tarzında gösterir.

<?php echo human_time_diff( get_the_time('U'), current_time('timestamp') ) . ' önce'; ?>

Uluslararası versiyon

<?php printf( _x( '%s önce', '%s = human-readable time difference', 'your-text-domain' ), human_time_diff( get_the_time( 'U' ), current_time( 'timestamp' ) ) ); ?>

Yorumlar için kullanacağınız kod aşağıdadır

<?php printf( _x( '%s önce', '%s = human-readable time difference', 'your-text-domain' ), human_time_diff( get_comment_time( 'U' ), current_time( 'timestamp' ) ) ); ?>

Yorum Yap

Yapılan Yorum (1)

  1. teşekkürler.