PHP, domain lisanslamada Türkçe karakter sorunu

PHP, domain lisanslamada Türkçe karakter sorunu
119

Lisanslayacağım site Türkçe karakterli  olduğundan dolayı hali hazırda kullandığım lisans fonksiyonu Türkçe karakteri algılamadı. Bu nedenle Türkçe karakteri çalıştırmak için ufak bir fonksiyon paylaşıyorum umarım işinize yarar.

function sefyap ( $fonktmp ) {
  $returnstr = "";
  $turkcefrom = array("/Ğ/","/Ü/","/Ş/","/İ/","/Ö/","/Ç/","/ğ/","/ü/","/ş/","/ı/","/ö/","/ç/");
  $turkceto  = array("G","U","S","I","O","C","g","u","s","i","o","c");
  $fonktmp = preg_replace("/[^0-9a-zA-ZÄzÜŞİÖÇğüşıöç]/"," ",$fonktmp);
  // Türkçe harfleri ingilizceye çevir
  $fonktmp = preg_replace($turkcefrom,$turkceto,$fonktmp);
  // Birden fazla olan boşlukları tek boşluk yap
  $fonktmp = preg_replace("/ +/"," ",$fonktmp);
  // Boşukları - işaretine çevir
  $fonktmp = preg_replace("/ /","-",$fonktmp);
  // Tüm beyaz karekterleri sil
  $fonktmp = preg_replace("/\s/","",$fonktmp);
  // Karekterleri küçült
  $fonktmp = strtolower($fonktmp);
  // Başta ve sonda - işareti kaldıysa yoket
  $fonktmp = preg_replace("/^-/","",$fonktmp);
  $fonktmp = preg_replace("/-$/","",$fonktmp);
  $returnstr = $tmpdate . $fonktmp;
  return $returnstr;
// lisans kodu buraya
}

Yorum Yap

Yapılan Yorum (1)

 1. Bilgi için teşekkürler.