Yazıya eklenen resimlerin width ve height özelliklerini kaldırma

Yazıya eklenen resimlerin width ve height özelliklerini kaldırma
53

WordPress’te yazıya thumbnails yardımıyla resim yüklendiğinde width ve height etiketiyle birlikte kaynak kodunda yerini alır halbuki width ve height etiketinin thumbnails ile eklendiğinde bir önemi kalmıyor çünkü değerler sizin tarafınızdan veya tema yapımcınız tarafından atanmıştı o değerlerin tekrar kaynak koduna düşmesi fazlalıktan öteye geçmez.

Aşağıda vereceğim kodu temanızın functions.php dosyasının içerisine ekleyin.

add_filter( 'post_thumbnail_html', 'remove_width_attribute', 10 );
add_filter( 'image_send_to_editor', 'remove_width_attribute', 10 );

function remove_width_attribute( $html ) {
   $html = preg_replace( '/(width|height)="\d*"\s/', "", $html );
   return $html;
}

Yorum Yap