Sıkıştırma ve önbellekleme özelliklerinden yararlanalım

Sıkıştırma ve önbellekleme özelliklerinden yararlanalım
52

Site optimizasyonu yazılarıma devam ediyorum, bu yazıda ki konumuz ise gzip sıkıştırma ve tarayıcı önbellekleme özelliğininden yararlanma.

Kısaca gzip sıkıştırma nedir ondan bahsedeyim

– Gzip başlıktanda anlayacağınız üzere bir sıkıştırma yöntemidir. Sitemizde bulunan dosyaları sıkıştırarak sitenin daha hızlı açılmasını ve trafik (bandwidth) yükünü dengeliyor.

İlk olarak http://checkgzipcompression.com/ sitesine giderek gzip modülü sunucunuzda aktif mi değil mi onu kontrol edin eğer aktifse sitenizin ana dizininde bulunan .htaccess dosyasını açıp sonuna aşağıda vereceğim kodu ekleyin.

APACHE SUNUCULAR ICIN:

AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/xml text/css text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml application/xhtml+xml application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rdf+xml application/rss+xml application/atom+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript application/javascript application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/truetype font/opentype


NGINX SUNUCULAR ICIN:
gzip on;
gzip_static on;
gzip_buffers 4 128k;
gzip_comp_level 1;
gzip_http_version 1.0;
gzip_min_length 0;
gzip_types text/plain application/x-javascript text/xml text/css;
gzip_vary on;

Tarayıcı önbellekleme genellikle google pagespeed’de site hızını kontrol ederken karşımıza çıkar. Peki ne demek istiyor Google Pagespeed bize “Tarayıcı önbellekleme özelliğinden yararlanın” şeklinde bir mesaj ile ?

Kısaca bahsetmek olursa tarayıcı önbellekleme özelliğini kullanarak js, css, img, swf vb gibi dosyaları sadece ilk girişte yükleyecek ve tekrar yüklenmesini engelleyecek böylelikle sitede gezinme daha hızlı olacak.

## EXPIRES CACHING ##

ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg “access 1 year”
ExpiresByType image/jpeg “access 1 year”
ExpiresByType image/gif “access 1 year”
ExpiresByType image/png “access 1 year”
ExpiresByType text/css “access 1 month”
ExpiresByType text/html “access 1 month”
ExpiresByType application/pdf “access 1 month”
ExpiresByType text/x-javascript “access 1 month”
ExpiresByType application/x-shockwave-flash “access 1 month”
ExpiresByType image/x-icon “access 1 year”
ExpiresDefault “access 1 month”

## EXPIRES CACHING ##

Bu işlemler sayesinde site hızınıda gözle görülür bir hızlanma olacağını umuyorum, teşekkürler.

Yorum Yap